Svenska Ridsportförbundet

Vaccinationskontroll på tävling

Uppdaterad

Vaccinationskontrollslistan för tävling

Vaccinationskontrollistan genereras enligt följande:

  • Hästar som inte tidigare är kontrollerade.
  • Nyvaccinerade.
  • Uppdaterad av SvRF-admin.
  • Plus alla som har ”Vacc ej giltig”,!

Manuell kontroll på tävling av nya/revaccinerade ska ske på de två först kommande tävlingarna efter minst en av punkterna ovan.

Om alla är kontrollerade minst två ggr enligt ovan och det inte finns behov så kommer ingen häst att kontrolleras.

Efteranmälda kommer med automatik in på aktuell tävlings lista 988 Vaccinationskontroll i TDB under förutsättningar enligt ovan.

Arrangör ska skapa listan så nära in på tävlingen som möjligt. Den används endast för kontroll av vaccinationer inte för betalning av vaccinationsavgiften.


Tillfälligt godkänd - Ny knapp på vaccinationskontrollsidan!

Häst i nordiskt* ekipage utan svensk licens får starta med vaccination enligt tillägg 170A.1.2 och ska då kontrolleras mot datum för A+B specifikt enligt tillägget.

Hästar som blir tillfälligt godkända kommer automatiskt att tas ut för kontroll vid alla svenska tävlingar de deltar i.

Ny knapp finns nu för arrangör på tävling att godkänna häst i nordiskt* ekipage med icke svensk licens på ryttare & häst, d.v.s ett ekipage som är på besök i Sverige för aktuell tävling. Denna knapp är till för att hantera hästar enligt TR-tillägg enligt nedan.

TR-förändringar fr o m 2024-01-01
170 A 1.2, tillägg:

Grundvaccination för hästar utan svensk licens, ridna av ryttare utan svensk licens, innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21–92 dagar, om B-vaccinationen utfördes senast 2023-12-31. Därefter är hästen grundvaccinerad.

Stämmer vaccinationen mot tillägget ska den godkännas tillfälligt med knapp ”Tillfälligt godkänd”.

Systemet kontrollerar häst mot gällande svenska TR I 170 A 1.1 regler (A+B) med ett intervall av 21 - 56 dagar (innan 24-01-01) och om rätt vaccination finns ska den "Godkännas" med ordinarie knapp.


*TR I mom. 150.2.4.2. Nordiska ryttare som reser till Sverige endast för tävling och sedan hem igen efter avslutad tävling startar på sin nationella licens och är undantagna kravet på ”Letter of Permission” och svensk licens.

warning Created with Sketch.