Svenska Ridsportförbundet

Betala anmälan

Uppdaterad

Betalning av anmälan via TDB med Swedbank Pay.

När du anmält till tävling ska anmälan vara betald enligt angiven tid i propositionen.

Arrangör kan välja mellan två olika alternativ:
Alt 1. Att anmälan ska vara betald senast ”Inom en timme”.
Alt 2. Att anmälan ska vara betald senast ”Innan likviddagen kl. 18.00”.

I båda fallen kommer det upp en betaltjänst under anmälan, som inledningsvis när du ska betala ska ange kontaktinformation innan du väljer att betala med Swish, kontokort eller i förekommande fall faktura eller kredit.
Om du inte väljer att betala direkt i samband med anmälan kommer du till betalningsläget för klassen via
Mina sidor > Anmälningar, klicka på Sammanställning eller Redigera för att komma till betalningsläget för aktuell tävling, följ sedan instruktionerna på sidan.

Betalning ska ske senast enligt nedräkningen på egen anmälningssida för tävlingen. 

 • Betalar du din anmälan med Swish dras pengarna direkt och din anmälan får status "Betald" i TDB.
 • Betalar du din anmälan med Kort blir pengarna reserverade och får status "Registrerad" och vid propositionens/klassens/listans likviddag blir den betald och får status "Betald" i TDB.
 • Betalar du din anmälan med faktura/kredit får anmälan status "Registrerad" och vid propositionens/klassens/listans likviddag ändras status till "Betald" i TDB.
  Faktura skickas ut efter likviddag och vid kredit skickas faktura en gång i månaden.

Om du lämnar anmälningen utan att ha betalt hittar du tillbaka till sidan för att registrera betalning för din anmälan via Mina sidor > Anmälningar, klicka sedan på Sammanställning för att komma till betalningsläget för aktuell tävling.

Betalning av anmälan enligt arrangörens egna instruktion

När du anmält till tävling ska anmälan betalas enligt arrangörens instruktion i propositionen.

Anmälningsstatus

 • Anmälan är i väntan på att bli betald, då visas REGISTRERAD för respektive.
 • Anmälan som är betald där inte likviddagen har passerat, då visas REGISTRERAD och slår vid likviden över till BETALD.
  /
 • Anmälan till tävling där arrangör tar betalt enligt instruktion utanför TDB visas alltid REGISTRERAD, så länge man inte återtagit anmälan eller avanmält.
 • Anmälan är betald med Swish, då visas BETALD.
   
 • Anmälan är avanmäld efter propositionen likviddag, då visas AVANMÄLD.
 • Anmälan är avanmäld innan propositionens likviddag, då visas ÅTERTAGEN.
 • Anmälan som har både klasser/listor som är betald och på reservplats, då visas DELBETALD.
 • Klassen som inte är betald i tid blir Återtagen, då visas ÅTERTAGEN/EJ REGISTRERAD BETALNING.


Kvitto

Behöver du ett kvitto för din bokföring ska du be arrangören skriva ut eller maila ett kvitto.

Betalningsstatus, betalning via TDB/Swedbank Pay

 • Anmälan är betald med Betalkort, då visas REGISTRERAD, fram tills den blir betald vid propositionens likviddag och då visas BETALD. Under anmälans Sammanställning visas betalningen som "Genomförd".

  OBS! På kontoöversikten hos din bank kan reservationen släppa innan propositionens likviddag utan att det påverkar betalningen av den kommande anmälan.
 • Betalning med Kort visas med ikon som visar "Kort" när man pekar på ikonen.
  Visar Reservation innan likviddagen.
   Visar Betalning efter likviddagen.
 • Betalning med Swish visas med ikon som visar "Swish" när man pekar på ikonen.
 • Betalning med Faktura visas med ikon som visar Faktura när man pekar på ikonen.
  Visar Reservation innan likviddagen.
   Visar Betalning efter likviddagen.
warning Created with Sketch.