Svenska Ridsportförbundet

Premieutbetalning och återbetalning

Uppdaterad

Premier och eventuell återbetalning efter avanmälan betalas ut enligt särskilda rutiner. Arrangören kan välja att använda Swedbank SUS, BGC-fil eller ha egna rutiner. (Info om uppdatering i TR I mom 140.1.1 2023 finns längst ner på sidan.)

Det finns tre olika alternativ.

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB. Sedan väljer arrangören ett av de tre alternativen.

Swedbank SUS utbetalningstjänst, "SUS-konto"

TDB skapar en ”SUS-fil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar via Swedbank/tilläggstjänst. Pengarna överförs då från arrangörens konto till anmälarens/mottagarens konto.

Vad krävs av arrangören?
Arrangörer behöver teckna SUS-avtal med Swedbank (ca 500 kr/år samt 1,50 kr per återbetalning/transaktion).
Viktigt, att teckna avtalet så banken är registerhållare.

Vad krävs av anmälaren?
Mottagaren av utbetalning/premie ska registrera sig mot Swedbank SUS utbetalningstjänst, för att få in pengarna på kontot. Om man inte registrerat sitt "SUS-konto" kommer det att skickas ut en avi som måste lösas in och då tillkommer normalt en aviavgift.

Många är redan registrerade till det här systemet då utbetalning till bland annat studiebidrag, skatteåterbäring och mycket annat idag redan utbetalas via "SUS Återbetalningstjänst".

Frågor om ev utebliven betalning ställs direkt till arrangör.

Leverantörsbetalningsfil

TDB skapar en ”Leverantörsbetalningsfil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar till sin egen bank/ekonomiverktyg, enligt instruktion.Nytt för arrangörer som laddar upp återbetalningsfil via Handelsbanken,
där krävs NU filformat "ISO 20022 Pain 001"!
Filen finns att ladda ner under aktuell tävling > Ekonomi > Återbetalning

Vad krävs av arrangören?
Att föreningen har en tilläggstjänst hos sin bank som tillåter hantering av leverantörbankfil (ca 500 kr/år).

Vad krävs av anmälaren?
Inget mer än registrering av återbetalningskonto.

Manuell hantering

Arrangör använder lista under tävlingens Ekonomi > Återbetalning som underlag för att betala ut via föreningens egen bank/internetbank.

Vad krävs av arrangören?
Att egen internetbank finns och att kassören har access och kan rutinerna.

Vad krävs av anmälaren?
Inget mer än registrering av återbetalningskonto i TDB.

Ändring 2023: TR I Moment 140 Premier


(Skärmklipp ut TR 1 mark up)

Nytt i TR I 140 mom 1.1. är att återbetalning ska ske till "av ryttaren i förväg angiven mottagare."
Det innebär att funktionen i TDB som genererar återbetalningsfil/underlag, nu ändras så utbetalningen sker till ryttaren i förstahand.

Ryttaren ska ta emot premierna

Ingen åtgärd nödvändig, premier betalas automatiskt ut till ryttaren om inget annat meddelas innan tävlingens slut.

Annan än ryttaren ska ta emot premierna

Ryttaren anmäler vilken person/företag som ska ta emot premierna. Personen/företaget måste finnas med kontoprofil i TDB med inregistrerat återbetalningskonto.

Guide taggad med: återbetalningskonto premie
warning Created with Sketch.