Svenska Ridsportförbundet

Ångerrätt

Uppdaterad

Lösande av licens/förbundslegitimation/FEI-registrering anser Svenska Ridsportförbundet, SvRF går under lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Detta innebär bl. a att du som beställare/kund har rätt att ångra dig, d v s ångra ditt tecknade av en licens/förbundslegitimation/FEI-registrering. För att du skall få göra det måste du meddela SvRF om detta inom 14 dagar från det att du betalat licensen.

Meddelande om att du ångrat dig, vilket klart skall framgå av ditt meddelande, skall sändas till Svenska Ridsportförbundet via e-post eller vanlig postgång enligt nedan.

uppgifter.tdb@ridsport.se

Svenska Ridsportförbundet
Herrskogsvägen 2
734 94 Strömsholm.

I ditt meddelande skall klart framgå; Ryttarens/hästens namn och licensnummer, din adress och om möjligt din e-postadress samt ditt telefonnummer.

Återbetalning kommer att genomföras utan onödigt dröjsmål dock senast inom 14 dagar från att SvRF emottagit ditt meddelande om att du ångrat dig.

Guide taggad med: ångerrätt återköp
warning Created with Sketch.