Svenska Ridsportförbundet

BankID/Mobilt BankID

Uppdaterad

För en ökad säkerhet i TDB behöver man verifiera sig med BankID/Mobilt BankID i olika lägen. Mobilt SäkerhetsID eller FrejaID är inte en giltig verifiering i TDB.

Barn och personer med vissa funktionsnedsättningar kan ha ofullständiga BankID, sk. Mobilt SäkerhetsID eller FrejaID, som då är begränsade i sina verifieringar.

Varje bank har egna regler om från vilken ålder omyndiga tillåts att få BankID/Mobilt BankID, en åtgärd som kräver målsman/vårdnadshavares godkännande hos banken.

Vill du veta mer vad som behövs eller gäller för din bank eller om du är osäker vilken typ av BankID du har, kontakta din bank för hjälp.

Åtgärder som kräver verifiering i TDB

Vid skapande av konto
För att använda TDB ska man i samband med skapande av konto verifiera sig med BankID/Mobilt BankID. Därefter kan man logga in utan verifiering.

Verifiering med BankID/Mobilt BankID gäller även Företagskonto. Kontot verifieras då av "Fysisk person".

Vid betalning SwedbankPay
Normalt kräver betaltjänsten verifiering i samband med betalning, dock inte alltid, det kan bero på att man nyss verifierat en annan betalning.

warning Created with Sketch.