Svenska Ridsportförbundet

Swedbank Pay, för firmatecknare förening

Uppdaterad

Firmatecknare för föreningen med Swedbank Pay-avtal

Det är viktigt att arrangörer som har avtal med Swedbank Pay kommer ihåg att ändra/lämna över ansvar för avtal gällande Swedbank Pay vid förändring av ex. föreningskassör, tävlingskassör eller liknande utsedd person (med rätt att teckna firman/föreningen) som har tillgång till Swedbank Pay.

Om Swedbank Pay inte kan nå förening p.g.a. att fel mailadress är registrerad kan det innebära att betaltjänsten inte fungerar som den ska när tävling ska ta emot anmälningar som ska betalas via Swedbank Pay. Det ställer till det för anmälare och arrangör och kan vara svårt att lösa med kort varsel.


Viktig information om ditt Swish-avtal, 240507

Swebank Pay har tidigare under året skickat ut information till alla föreningar som har Avtal om Swish handel via Swedbank Pay kopplad till TDB.

Swedbank Pay saknar återkoppling från ett antal. För att inte möjligheten till att betala med Swish till era tävlingar ska upphöra framåt måste ni agera enligt Swedbank Pays instruktion nedan gärna så fort som möjligt med dock senast sista maj.

Denna info har SvRF också skickat till föreningar som inte återkopplat till Swedbank Pay. Det är dock föreningens ansvar att se till att avtalet signeras, om inte kommer Swish-tjänsten att stängas ner.

Förnya Kundkännedom, 231222

Det börjar bli dags för många av våra föreningar, som använder Swedbank Pay som betaltjänst i samband med anmälan via TDB, att förnya sitt Kundkännedomsavtal med Swedbank Pay.

Swedbank Pay skickar i god tid ut mail innan, till den föreningskontakt som angavs vid tillfället för senaste avtalet.
Det kan innebära att mailadresser inte längre är korrekta och då når inte mailet rätt mottagare hos föreningen.
Ni kan alltid själva kontakta Swedbank Pays och kontrollera hur ni ligger till, 08-4111080 knappval "2" alt. mail kyc@swedbankpay.com.

I mailet efterfrågas att man ska fylla i Kundkännedoms formuläret på Swedbank Pays hemsida, Viktigt att då också bifoga senaste protokoll där det framgår vilka som är styrelsemedlemmar samt vem som får signera avtal (Konstituerande protokoll eller alternativt Årsmötesprotokoll/Stadgar).

Om inte Kundkännedomsavtalet förnyas kommer tjänsten att blockeras vilket innebär att anmälare inte kan betala för sin anmälan och det vill vi alla undvika! Det blir också en lite längre startsträcka att komma igång igen.
Mail från Swedbank Pay skickas från mejladresserna kyc@swedbankpay.com eller kyc@payex.com!

Guide taggad med: KYK Swedbank
warning Created with Sketch.