Svenska Ridsportförbundet

Ställa in tävling

Uppdaterad

Ansökan om inställande av tävling ska alltid skickas in (som PDF- eller word-fil) innan tävling kan ställas in, ansökan finns här.

När tävling ställs in blir alla som är anmälda "Återtagna". Ett automatiskt mejl skickas till användaren, med meddelande att anmälan blivit "Återtagen".

Återbetalning av anmälningsavgifter

Arrangörer som tar betalt med betaltjänst Swedbank Pay

Steg 1 Viktigt att "Steg 1" görs innan "Steg 2". Kassörsbehörighet i TDB krävs för att göra detta!

 1. Gå till Ekonomi > Återbetalning, på tävlingens meny.
 2. Klicka på knappen Återbetala alla återtagna.
  Vid inställande innan propositionens likviddag skall också återbetalning enligt ovan göras. Återbetalningen genomförs inom en timme.
 3. Bekräfta med OK!
  Om man har blockerat "Popup" i sin webbläsare kan det vara så att denna inte visas.
  Se till att tillåta "Popup" under webbläsarens inställningar så kommer det att fungera!

Steg 2
För att återbetala de anmälare som själva återtagit anmälan/avanmält innan tävlingen blivit inställd.

 1. Gå till fliken Avanmäld på Betalningsöversikt.
 2. Klicka på respektive belopp till de som du som "Arrangör" vill återbetala till, en i taget, där har du möjligheten att redigera beloppet.
 3. Gå sedan till Ekonomi > Återbetalning.
 4. Välj alternativ för återbetalning via fil (BGC/SwedbankSUS) och laddar ner din fil eller hantera återbetalningarna manuellt och använd listan med kontouppgifter som underlag.


Arrangörer som tar betalt enligt egen instruktion utanför TDB hanterar alla återbetalningar utanför TDB!

warning Created with Sketch.