Svenska Ridsportförbundet

Rätt att ställa ut ryttarlicens

Uppdaterad

För att ha rätt att ställa ut licens måste en förening året innan vara arrangör eller medarrangör vid tävling.

Nyansluten klubb har rätt att under anslutningsåret ställa ut licens.

Utdrag från Tävlingsreglemente I, moment 150
1.2. Rätt att ställa ut licens
Ryttarlicens kan endast ställas ut av organisation som under föregående kalenderår har arrangerat eller varit medarrangör vid tävling. Med tävling menas inbjudningstävling och högre. För att organisationen ska noteras som arrangör ska detta framgå av propositionen, och att överdomaren i sin rapport noterar om det är fler organisationer än en som varit med och arrangerat.

Medarrangör i TDB

För att detta ska fungera i TDB ska huvudarrangör lägga till Medarrangör på ansökan/tävlingen i TDB.

Alt. 1

Lägg till Medarrangör i tävlingsansökan under "Lägg till medarrangör" > välj rätt förening i listan och Spara.

Alt. 2

Lägg till Medarrangör i propositionsmallen under "Generellt" > "Lägg till medarrangör" > välj rätt förening i listan.

Alt. 3

Om ansökan och/eller proposition inte längre är tillgänglig för arrangör måste Distrikt/SvRF hjälpa till.
Huvudarrangör ska då meddela vilken förening som ska vara/har varit Medarrangör på specifik tävling.

Om någon av dessa alternativ inte har skett innan 1 nov innevarande år kommer medarrangören inte med automatik kunna ställa ut licenser efterföljande år då systemet uppdateras inför licenssläpp 1 november.
Då måste den hanteras manuellt via kontakta med SvRF.


Guide taggad med: ryttarlicens
warning Created with Sketch.