Svenska Ridsportförbundet

Vaccinationskort

Uppdaterad

Varje häst i TDB har ett digitalt vaccinationskort på sin profilsida. Innan hästen startar tävling ska hästens vaccinationer mot hästinfluensan, A2, registreras i vaccinationskortet.

Var finns vaccinationskortet?

Klicka på hästens namn i Mina sidor > Hästar och sedan på Vaccinationskort längst ner på sidan för att öppna vaccinationskortet.

Registrera vaccinationer

Klicka i fältet Datum och skriv datumet enligt formatet i fältet alt. använd kalenderfunktionen. Spara efter varje datumregistrering. TDB ger automatiskt datumen en bokstav, A, B, C eller R utifrån våra vaccinationsbestämmelser samt de tidsintervall som systemet känner från ett datum till nästa. Till höger om datumen, med en blå ruta, visas också antalet dagar mellan de registrerade datumen.

Observera att datumen som registreras på vaccinationskortet exakt ska spegla de datum som står registrerade i hästpasset.

Datumen behöver inte nödvändigtvis registreras i ordning, så om du upptäcker att du missat ett datum går det bra att registrera det i efterhand. Hela vaccinationskortet valideras om efter varje ny registrering för att säkerställa att typen stämmer överens med de regler som gällde vid vaccinationstillfället.


Saknar din häst dokumenterad grundvaccination?

I vissa fall så finns inte grundvaccinationen dokumenterad utan i stället har en veterinär intygat att grundvaccination är utförd. Klicka då på knappen Av veterinär verifierad grundvaccination och fyll därefter i datumen som finns registrerade i hästpasset.

Om det blir fel

Om du råkat skriva fel tar du bort datumet med det svarta krysset till höger om datumet.


Startberättigad?

Utifrån de datum som registrerats på vaccinationskortet får hästen en status som anger om den har en giltig vaccination och i så fall hur länge den är startberättigad. Automatiskt startförbud visas i TDB sju dagar efter senaste vaccinationen.

Guide taggad med: startberättigad vaccination vaccinationskort
warning Created with Sketch.