Svenska Ridsportförbundet

Registreringsformulär för kassörer i TDB

Uppdaterad

För att hantera vissa funktioner för föreningens tävlingsekonomi i TDB behöver man en utökad behörighet, Kassörsbehörighet.
Personen ska ha konto med tillhörighet för aktuell förening för att behörigheten ska kunna läggas till.

Nedan finner du den blankett som skall fyllas i för att lägga till eller ta bort personer med kassörsbehörighet för föreningen i TDB.

Obs, vid eventuellt klubbyte försvinner behörigheter med automatik från kontot.