Svenska Ridsportförbundet

Ansökan om inställande av tävling

Uppdaterad

Om man som arrangör vill ställa in en tävling skall, enligt TR I moment 125.6.2, "Ansökan om inställande av tävling" först skickas in till sport@ridsport.se. Ansökan hanteras av SvRF respektive distrikt och skickas tillbaka beviljad eller avslagen (vid avslag skall finnas en motivering), till arrangör.

Beviljad ansökan hanteras i TDB och tävlingen blir Inställd.

warning Created with Sketch.