Svenska Ridsportförbundet

Registrera Fälttävlanskort i TDB

Uppdaterad

Från april 2022 introduceras Fälttävlanskortet digitalt i TDB.
Det innebär att nu ska Fälttävlanskort Ponny/Fälttävlanskort Häst och Godkänd P1*/Godkänd H2* registreras på ryttarens kontoprofil i TDB efter examination istället för på fysiskt kort.

Registrerat Fälttävlanskort för respektive ponny/häst och godkänd P1*/H2* kommer så småningom vara ett krav för anmälan till tävling för respektive klass/tävling även i TDB. Har man inte haft möjlighet att visa upp/lämnat in kopia på sitt fysiska Fättävlanskort när detta är ett krav kontaktar man SvRF sportavdelning för registrering.

Detta är enligt beslut i Tävlingssektionen i november 2019.

Introducering i TDB 2022

Steg 1 Behörighet för tränare att registrera Fältävlanskort på kontoprofil

 • Alla licensierade tränare 2022 har nu fått behörighet att registrera Fälttävlanskortet i TDB på kontoprofil i TDB. Licensierad tränare för innevarande år har från och med nu en "Menyrubrik" i sin menyrad, Admin > Tilldela roll.
  Där ska tränare från och med april 2022 registrera sina nyexaminerade fälttävlansryttare enligt instruktion nedan.
 • Tränare som kommer lösa Tränarlicens får behörigheten att markera Fälttävlanskortet enligt instruktion nedan.
 • Nyexaminerade Tränare får behörigheten i samband med att Tränarrollen registreras efter examen, att markera Fälttävlanskortet enligt instruktion nedan.

Steg 2 Licensierade ryttare med fysiska Fälttävlanskort

 • Alla ryttare ska på kommande tävling (fälttävlan) man deltar på i april - juni uppvisa/lämna in kopia på sitt fysiska Fälttävlanskort Ponny/Fälttävlanskort Häst respektive Godkänd P1*/Godkänd H2* till Arrangör.
  Arrangören redovisar sedan detta till SvRF som registrerar Fälttävlanskortet på ryttarens kontoprofil i TDB.
 • Ryttare som inte deltagit på tävling i april - juni och haft möjlighet att lämna/uppvisa fysiska fälttävlanskort ska skicka kopia på kortet till sport@ridsport.se.
 • Det är ryttarens ansvar att se till att få fälttävlanskortet registrerat på egen kontoprofil i TDB, inför kravet att kunna anmäla till tävling 2023.

Tränare

Licensierade tränare ska efter examination enkelt snabbregistrera Fälttävlanskort Ponny/Fälttävlanskort Häst respektive Godkänd P1*/Godkänd H2* på personens kontoprofil i TDB.

/ / /

Tränare fälttävlan registrerar Fälttävlanskort så här

 1. Gå till Admin > Tilldela roll
 2. Markera vilken Roll som ska tilldelas ryttaren
 3. Sök fram aktuell ryttare för att välja, skriv namn, licensnummer eller personnummer.

  Klicka på rätt namn i listan som visas.
  OBS! Om ryttaren visas två gånger i listan, kontakta SvRF via sport@ridsport.se med personuppgifterna, för hantering/justering av dubblett i TDB.
 4. Klicka Tilldela
 5. Nedanför visas nu dina senast tilldelade roller/ryttare.


Nu har ryttaren fått Fälttävlanskort Ponny/Häst och/eller Godkänd P1*/Häst 2* på sin kontoprofil i TDB!

Fälttävlansryttare

Ryttaren får notering, enligt bild nedan, på sin profil i TDB efter tränarens registrering.
/ / /  

warning Created with Sketch.